Lập Trình VBA Excel Biên Hoà

Tin Học Hoài Ân khai giảng lớp lập trình VBA for Excel dành cho khối cơ quan, doanh nghiệp nhằm trang bị cho doanh nghiệp những kỹ năng cơ bản và nâng cao trình độ sử dụng các công cụ tin học nhằm chuyển đổi các thao tác văn phòng thủ công một cách tự động và đạt hiệu quả cao.

NỘI DUNG ĐÀO TẠO VBA, MACRO EXCEL 2010

Module 1: Tổng quan về VBA

 • Giới thiệu về VBA
 • Môi trường phát triển tích hợp VBA IDE
 • Ví dụ đơn giản với VBA

Module 2: Một số đối tượng cơ bản trong Excel

 • Mô hình đối tượng (Objects) trong Excel
 • Một số đối tượng trong Excel
 • Đối tượng Application
 • Đối tượng Worksheet
 • Đối tượng Range
 • Tập đối tượng Cells
 • Các biến đối tượng, mảng, lớp tự định nghĩa

Module 3: Ngôn ngữ lập trình Visual Basic

 • Những quy định về cú pháp
 • Từ khóa trong VB
 • Kiểu dữ liệu trong VB
 • Biến và cách sử dụng
 • Khai báo hằng số
 • Các toán tử và hàm thông dụng

Module 4: Thiết lập môi trường làm việc và cách sử dụng giúp đỡ của VBA

Một số tùy chọn trợ giúp trong quá trình viết chương trình
 • Kiểm tra cú pháp và việc khai báo biến
 • Tính năng gợi nhớ và tự hoàn thiện mã lệnh

   Sử dụng trợ giúp trong VBA

 • Tại cửa sổ soạn thảo code
 • Sử dụng hộp thoại giúp đỡ với chủ đề cụ thể
 • Trình duyệt đối tượng
 • Tra cứu các ví dụ trên Internet

Module 5: Xây dựng Macro

 • Khái niệm về Marco
 • Tạo và hiệu chỉnh Macro
 • Quản lý và sử dụng Macro
 • Vấn đề an toàn khi sử dụng Marco

Module 6: Xây dựng và sử dụng hàm trong VBA

 • Chương trình con dạng hàm và dạng thủ tục
 • Truyền tham số cho chương trình con
 • Kỹ thuật xử lý lỗi

Module 7: Hộp thoại trong VBA

 • Hộp thông báo Message box (MsgBox)
 • Phương thức InputBox

Module 8: Cấu trúc điều khiển trong VBA

 • Cấu trúc rẽ nhánh
 • Cấu trúc lựa chọn
 • Vòng lặp xác định
 • Vòng lặp không xác định

Module 9: Lập trình sự kiện trong Excel

 • Các loại sự kiện
 • Tạo bộ xử lý sự kiện cho một sự kiện
 • Sự kiện trong Workbook.
 • Sự kiện trong Worksheet

Module 10: Hỗ trợ thực hành Marco và VBA

 • Làm việc với UserForm và các thành phần điều khiển
 • Module định nghĩa nâng cao
 • Tạo add-in
 • Tạo menu chương trình (mỗi một menu gọi 1 hàm chức năng)
 • VBA giải quyết các bài toán hàng ngày của học viên (liên quan đến Excel)
Thông tin liên hệ: Trung Tâm Tin Học Hoài Ân
Địa chỉ: 2/45, KP8, Hố Nai, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0977.093.688 
Website:tinhochoaian.com