Tin Học Văn Phòng | Đào Tạo SEO Biên Hoà | Tin Học Biên Hoà

Nội dung khoá học chứng chỉ CNTT tháng 02 năm 2019

Chứng chỉ ứng dụng CNTT thông tin là chứng chỉ thay thế cho chứng chỉ tin học A,B cũ theo thông tư liên tịch 17/2016 giữa Bộ Giáo Dục và Bộ Thông Tin Truyền Thông ban hành.
Chứng chỉ ứng dụng CNTT gồm 2 cấp độ:
Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản (Văn Phòng Cơ bản) gồm các môn học:
+ IU01: Hiểu biết về CNTT cơ bản 
+ IU02: Sử dụng máy tính cơ bản
+ IU03: Xử lý văn bản cơ bản
+ IU04: Sử dụng bảng tính cơ bản
+ IU05: Sử dụng trình chiếu cơ bản
+ IU06: Sử dụng Internet cơ bản
Thời gian đào tạo: 06 Tuần
Chứng chỉ ứng dụng CNTT nâng cao (Văn Phòng NC) gồm các môn học:
+ IU07: Sử dụng trình chiếu nâng cao
+ IU08: Sử dụng soạn thảo văn bản nâng cao
+ IU09: Sử dụng bảng tính nâng cao
Thời gian đào tạo: 08 Tuần
Mẫu chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản -Bộ Giáo Dục
Mẫu chứng chỉ ứng dụng CNTT Nâng Cao -Bộ Giáo Dục
Văn Phòng Ghi danh và đào tạo: Trung Tâm Tin Học Hoài Ân
Địa chỉ: Số 528, Nguyễn Ái Quốc, KP8, P. Hố Nai, Biên Hoà
Điện thoại: 0977.093.688 (Thầy Ngọc -Giám Đốc TT)
Sơ đồ đến Trung Tâm Tin Học Hoài Ân
tin tức liên quan.
Lịch khai giảng Tin Học Văn Phòng Biên Hòa
-->
Liên hệ