Kết quả thi chứng chỉ công nghệ thông tin ngày 28 tháng 7 năm 2019

Tin Học Văn Phòng | Đào Tạo SEO Biên Hoà | Tin Học Biên Hoà

Khai Giảng Mới Nhất
Danh mục khóa học

Kết quả thi chứng chỉ công nghệ thông tin ngày 28 tháng 7 năm 2019

Trung Tâm Tin Học Hoài Ân thông báo kết quả thi chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản -nâng cao khoá thi ngày 28 tháng 07 năm 2019 tại Trung Tâm.
Thông tin về học viên như ngày sinh, nơi sinh có sai sót, thí sinh vui lòng điện thoại báo trung tâm để sửa thông tin, Mọi sai sót Trung Tâm sẽ không chịu trách nhiệm sau này.
Liên hệ