Tin Học Văn Phòng | Đào Tạo SEO Biên Hoà | Tin Học Biên Hoà

Khai giảng lớp chứng chỉ ứng dụng cntt mới nhất tại biên hoà

Trung Tâm Tin Học Hoài Ân khai giảng lớp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản, nâng cao mới nhất tại biên hoà. Khoá học khai giảng hàng tuần tại Trung Tâm. 

Ngày khai giảng khoá 57: 25/02/2019 Xem nội dung khoá học
Ngày khai giảng khoá 58: 08/04/2019  Xem nội dung khoá học
Ngày khai giảng khoá 59: 27/05/2019 Xem nội dung khoá học
Ngày khai giảng khoá 60: 08/07/2019 Xem nội dung khoá học
Ngày khai giảng khoá 61: 09/09/2019 Xem nội dung khoá học
Ngày khai giảng khoá 62: 07/10/2019 Xem nội dung khoá học
Ngày khai giảng khoá 63: 11/11/2019 Xem nội dung khoá học
Thời gian học tại Trung Tâm (2->7):
+ Sáng: 08h00 -10h30;
+ Chiều: 15h00-17h00;
+ Tối: 17h00-19h00; 19h00 - 21h00;
Địa điểm ghi danh: 528, Nguyễn Ái Quốc, KP8, Phường Hố Nai, Biên Hoà, Đồng Nai.
Điện thoại: 0977.093.688 (Thầy Ngọc)

tin tức liên quan.
Lịch khai giảng Tin Học Văn Phòng Biên Hòa
Liên hệ