Tin Học Văn Phòng | Đào Tạo SEO Biên Hoà | Tin Học Biên Hoà

Soạn thảo văn bản nâng cao -Modul 07

Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao gồm các modul : Soạn thảo văn bản nâng cao (IU07), Xử lý bảng tính nâng cao (IU08), Trình chiếu powerpoint nâng cao (IU09)
Đây là Modul 07 giúp cho sinh viên ôn tập chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin tại Hoài Ân đạt kết quả cao (Đề ôn thi lưu hành nội bộ tại Trung Tâm)
Những sinh viên thi tại các cơ sở khác sẽ không giống với ngân hàng đề ôn thi tại Hoài Ân do đó việc ôn thi word nâng cao này sẽ không hiệu quả khi dự thi ở những cơ sở khác.


tin tức liên quan.
Lịch khai giảng Tin Học Văn Phòng Biên Hòa
-->
Liên hệ