Trung Tâm Tin Học Biên Hòa

Khai Giảng Mới Nhất
Danh mục khóa học

Sử dụng trình chiếu nâng cao IU09

Sử dụng trình chiếu nâng cao hoặc gọi là Powerpoint nâng cao là Modul 09 trong hệ thống modul của chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao của Bộ giáo Dục quy định.
Liên hệ